Ramadan Bulan Rahmat, Keampunan dan Kelepasan Dari Api Neraka

Antara hadis yang popular dalam bulan Ramadan berbunyi: “Ia adalah bulan yang awalnya rahmat, pertengahannya keampunan dan akhirnya kelepasan daripada api neraka.”

Dari aspek takhrij dan seni hadis, ia diriwayatkan daripada Abu Hurairah RA oleh Ibn Abi ad-Dunya dalam Fada’il Syahr Ramadhan, Ibn ‘Adi dalam al-Kamil dan lain-lain. Juga diriwayatkan daripada Salman al-Farisi RA oleh Ibn Abi ad-Dunya dalam Fada’il Syahr Ramadhan, Ibn Khuzaimah dalam Sahihnya, al-Baihaqi dalam Fada’il al-Awqat dan lain-lain.

Sanad hadis Abu Hurairah RA dianggap daif kerana terdapat Maslamah bin al-Salt yang dinilai majhul (tidak dikenali sebagai ahli riwayat). Manakala sanad hadis Salman RA pula terdapat Yusuf bin Ziyad al-Basri yang munkar hadisnya dan ‘Ali bin Zaid yang dinilai ramai pengkritik hadis sebagai daif, sedangkan menurut sebahagian pengkritik seperti al-Tirmizi, al-‘Ijli, Ya’qub bin Syaibah, Ibn ‘Adi dan as-Saji, riwayatnya masih boleh diambil kira.

Apapun, riwayat mereka disokong oleh jalur riwayat lain di sisi as-Syajari dalam al-Amali al-Khamisiyyah, di mana riwayat Yusuf bin Ziyad disokong oleh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah. Manakala riwayat ‘Ali bin Zaid disokong oleh Qatadah bin Di’amah, seorang yang thiqah. Malah, di dalam Musnad al-Harith bin Abi Usamah, hadis ini diriwayatkan melalui jalur riwayat lain, tidak melalui jalur Yusuf bin Ziyad dan ‘Ali bin Zaid. Namun, ia dinilai munkar oleh Imam al-‘Aini. Ringkasnya, jalan-jalan riwayat hadis tersebut saling sokong menyokong antara satu sama lain dan menguatkannya.

Dari aspek kandungannya pula, ada yang menolak hadis ini dengan hujah ia bercanggah dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahawa seluruh bulan Ramadan itu adalah bulan rahmat, keampunan dan kebebasan daripada api neraka, tidak dibahagikan tiga.

Menurut hemat penulis, sebenarnya ia tidak bercanggah sekiranya dijelaskan dengan tafsiran yang munasabah sebagai pengukuhan terhadap kelebihan bulan Ramadan yang cukup besar. Mari kita amati apa yang dijelaskan oleh al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali (wafat 795H) dalam kitab Lata’if al-Ma’arif. Katanya: “Bulan Ramadan adalah bulan yang awalnya rahmat, pertengahannya keampunan dan akhirnya kelepasan daripada api neraka. Ini diriwayatkan daripada Nabi SAW melalui hadis Salman al-Farisi RA yang dikeluarkan oleh Ibn Khuzaimah dalam Sahihnya, dan juga diriwayatkan daripada Baginda melalui hadis Abu Hurairah RA yang dikeluarkan oleh Ibn Abi ad-Dunya dan lain-lain.

“Bulan ini juga keseluruhannya adalah bulan rahmat, keampunan dan kelepasan. Justeru, disebutkan dalam hadis sahih: “Sesungguhnya dibukakan padanya pintu-pintu rahmat.” Dan juga terdapat dalam riwayat al-Tirmizi dan lain-lain: “Sesungguhnya ada bagi Allah orang-orang yang dilepaskan daripada api neraka dan itu berlaku pada setiap malam.”

“Tetapi yang lebih mengatasi di awalnya ialah rahmat dan ia adalah bagi orang-orang yang berbuat baik dan bertakwa. Firman Allah Taala: “Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya.” (al-A’raf: 56). Dan firman Allah Taala: “Dan rahmat-Ku meliputi tiap-tiap sesuatu maka Aku akan menentukannya bagi orang-orang yang bertakwa.” (al-A’raf: 156). Maka, dilimpahkan kepada orang-orang yang bertakwa di awal bulan tersebut limpahan rahmat dan keredaan serta dikurniakan kepada orang-orang yang berbuat ihsan kelebihan dan belas ihsan.

“Adapun pertengahan bulan, maka yang lebih mengatasi padanya ialah keampunan. Maka akan diampunkan padanya orang-orang yang berpuasa, meskipun mereka melakukan sebahagian dosa kecil, namun tidak menghalang mereka daripada memperoleh keampunan, sebagaimana firman Allah Taala: “Dan (ingatlah) sesungguhnya Tuhanmu amat melimpah keampunan-Nya bagi manusia (yang bertaubat) terhadap kezaliman mereka.” (al-Ra’d: 6)

“Adapun akhir bulan, maka akan dibebaskan daripada api neraka orang yang dirantai oleh dosanya dan patut masuk ke neraka kerana melakukan dosa-dosa besar. Disebut dalam hadis Ibn ‘Abbas RA: “Ada bagi Allah pada setiap malam daripada bulan Ramadan iaitu ketika berbuka, satu juta orang yang dilepaskan daripada api neraka, yang mana setiap mereka patut masuk ke neraka. Apabila tibanya malam terakhir bulan Ramadan pula, Allah akan melepaskan pada hari tersebut sebanyak bilangan yang Dia telah bebaskan dari awal bulan sehinggalah akhirnya.” Ia dikeluarkan oleh Salamah bin Syabib dan lain-lain.

Menurut al-Hafiz al-Munziri dalam at-Targhib wa at-Tarhib: “Diriwayatkan oleh Abu as-Syaikh Ibn Hibban dalam kitab at-Thawab dan al-Baihaqi serta tiada pada sanadnya perawi yang disepakati daif.” Walaupun statusnya daif, namun praktis al-Hafiz Ibn Rajab menunjukkan ia harus digunakan sebagai penjelasan kepada hadis yang dibicarakan.

 

Dr Mohd. Khafidz Soroni
Ketua Unit Hadis di Institut Kajian Hadis & Akidah (Inhad),

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (Kuis)

Sumber : H Metro

 

 

 

 

infak ramadan,infak ramadan indonesia,infak ramadan kemboja,infak ramadan muslim,infak ramadhan,INFAQ IFTAR BUKA PUASA RAMADAN 2024,INFAQ IFTAR BUKA PUASA RAMADHAN 2024,infaq pembinaan masjid,infaq,ramadan,INFAQ RAMADAN 1445H,INFAQ RAMADAN 2024,INFAQ RAMADAN 2024 ,infaq ramadan 2024 brunei darussalam,sedekah ramadan 2024 brunei darussalam,infak ramadan 2024 brunei darussalam,ramadan brunei darussalam,ramadhan brunei darussalam,infaq ramadan 2024 indonesia,infaq ramadan 2024 kemboja,infaq ramadan 2024 malaysia,INFAQ RAMADAN ONLINE,INFAQ RAMADAN TAHUN 2024,infaq ramadhan 2024 brunei darussalam,infaq ramadhan 2024 indonesia,infaq ramadhan 2024 kemboja,infaq ramadhan 2024 malaysia,INFAQ SEDEKAH RAMADAN 2024,INFAQ SEDEKAH RAMADHAN 2024,ramadan 2024,ramadhan 2024,sedekah bulan puasa,fadhilat ramadan,waktu berbuka puasa hari ini,waktu berbuka puasa,tabung infaq ramadan online,tabung infaq ramadhan online,sedekah bulan ramadhan,sedekah di bulan ramadan,sedekah di bulan ramadhan,SEDEKAH IFTAR BUKA PUASA RAMADAN 2024,SEDEKAH IFTAR BUKA PUASA RAMADHAN 2024,sedekah ramadan,sedekah ramadan indonesia,sedekah ramadan kemboja,sedekah ramadan malaysia,sedekah ramadhan,sedekah subuh,sedekah subuh ramadan,sedekah subuh online,tabung derma ramadan,tabung derma ramadhan,wakaf bina masjid,wakaf masjid,WAKAF MASJID 2024,wakaf pembinaan masjid 2024,pahala sedekah ramadan,pahala sedekah ramadhan,infaq kurma ramadan,sedekah kurma ramadan,sedekah berbuka puasa ramadan,infaq berbuka puasa ramadan,sedekah malam lailatul qadar,sedekah lailatul qadar,wakaf bina,masjid bulan ramadan,wakaf bina masjid bulan ramadhan,sedekah,wakaf,infaq,infak,sedekah online wakaf online,infaq online,infak online,sedekah online brunei darussalam,wakaf online brunei darussalam,infaq online brunei darussalam,infak online brunei darussalam,sedekah online malaysia wakaf online malaysia,infaq online malaysia,infak online malaysia,sedekah online kemboja,wakaf online kemboja,infaq online kemboja,infak online kemboja,Pertubuhan Amal Kebajikan Pendidikan Dan Kemajuan Insan Kota Bharu,tabung sedekah ihya ramadan,tabung sedekah ihya ramadhan,SEDEKAH RAMADAN UNTUK UMAT ISLAM DI KEMBOJA,SEDEKAH RAMADHAN UNTUK UMAT ISLAM DI KEMBOJA,INFAQ RAMADAN DI MEKAH,INFAQ RAMADHAN DI MEKAH,INFAK RAMADAN DI MEKAH,INFAK RAMADHAN DI MEKAH,INFAK RAMADHAN DI MADINAH,WAKAF MASJID,WAKAF BINA MASJID,INFAK MASJID,INFAQ MASJID,SEDEKAH MASJID
INFAQ SEDEKAH INFAK RAMADAN RAMADHAN WAKAF BINA MASJID AL-BARAKAH,MADRASAH TAHFIZ QURAN AL-BARAKAH DI KEMBOJA
infaq ramadan,infaq ramadhan,infak ramadan,infak ramadhan, sedekah ramadan - sedekah ramadhan - wakaf bina masjid ramadan - wakaf bina masjid ramadhan - wakaf bina masjid - wakaf bina surau - sedekah bina masjid -s edekah bina surua - infak masjid - infak surau
infaq ramadan,infaq ramadhan,infak ramadan,infak ramadhan, sedekah ramadan,sedekah ramadhan,Infaq Makanan FoodBank Ramadan,Infak Pek Makanan Berbuka Puasa infaq makanan berbuka puasa ramadan,Infaq Ramadan,Infaq Juadah Iftar Ramadan InfaqJuadah Buka Puasa Ramadan Infaq Buka Puasa Infaq Beras Ramadan Infaq Makanan Ramadan,infak makanan iftar ramadan untuk asnaf dan anak yatim,infaq makanan iftar buka puasa ramadan untuk asnaf dan anak yatim,sedekah makanan iftar buka puasa ramadan untuk asnaf dan anak yatim,infak ramadan,infak ramadan indonesia,infak ramadan kemboja,infak ramadan muslim,infak ramadhan,INFAQ IFTAR BUKA PUASA RAMADAN 2024,INFAQ IFTAR BUKA PUASA RAMADHAN 2024,infaq pembinaan masjid,infaq,ramadan,INFAQ RAMADAN 1445H,INFAQ RAMADAN 2024,INFAQ RAMADAN 2024 ,infaq ramadan 2024 brunei darussalam,sedekah ramadan 2024 brunei darussalam,infak ramadan 2024 brunei darussalam,ramadan brunei darussalam,ramadhan brunei darussalam,infaq ramadan 2024 indonesia,infaq ramadan 2024 kemboja,infaq ramadan 2024 malaysia,INFAQ RAMADAN ONLINE,INFAQ RAMADAN TAHUN 2024,infaq ramadhan 2024 brunei darussalam,infaq ramadhan 2024 indonesia,infaq ramadhan 2024 kemboja,infaq ramadhan 2024 malaysia,INFAQ SEDEKAH RAMADAN 2024,INFAQ SEDEKAH RAMADHAN 2024,ramadan 2024,ramadhan 2024,sedekah bulan puasa,fadhilat ramadan,waktu berbuka puasa hari ini,waktu berbuka puasa,tabung infaq ramadan online,tabung infaq ramadhan online,sedekah bulan ramadhan,sedekah di bulan ramadan,sedekah di bulan ramadhan,SEDEKAH IFTAR BUKA PUASA RAMADAN 2024,SEDEKAH IFTAR BUKA PUASA RAMADHAN 2024,sedekah ramadan,sedekah ramadan indonesia,sedekah ramadan kemboja,sedekah ramadan malaysia,sedekah ramadhan,sedekah subuh,sedekah subuh ramadan,sedekah subuh online,tabung derma ramadan,tabung derma ramadhan,wakaf bina masjid,wakaf masjid,WAKAF MASJID 2024,wakaf pembinaan masjid 2024,pahala sedekah ramadan,pahala sedekah ramadhan,infaq kurma ramadan,sedekah kurma ramadan,sedekah berbuka puasa ramadan,infaq berbuka puasa ram
infaq ramadan - infak ramadan - sedekah ramadan - wakaf bina masjid dan madrasah tahfiz quran kemboja
infaq ramadan,infaq ramadhan,infak ramadan,infak ramadhan, sedekah ramadan,sedekah ramadhan,Infaq Makanan FoodBank Ramadan,Infak Pek Makanan Berbuka Puasa infaq makanan berbuka puasa ramadan,Infaq Ramadan,Infaq Juadah Iftar Ramadan InfaqJuadah Buka Puasa Ramadan Infaq Buka Puasa Infaq Beras Ramadan Infaq Makanan Ramadan,infak makanan iftar ramadan untuk asnaf dan anak yatim,infaq makanan iftar buka puasa ramadan untuk asnaf dan anak yatim,sedekah makanan iftar buka puasa ramadan untuk asnaf dan anak yatim,infak ramadan,infak ramadan indonesia,infak ramadan kemboja,infak ramadan muslim,infak ramadhan,INFAQ IFTAR BUKA PUASA RAMADAN 2024,INFAQ IFTAR BUKA PUASA RAMADHAN 2024,infaq pembinaan masjid,infaq,ramadan,INFAQ RAMADAN 1445H,INFAQ RAMADAN 2024,INFAQ RAMADAN 2024 ,infaq ramadan 2024 brunei darussalam,sedekah ramadan 2024 brunei darussalam,infak ramadan 2024 brunei darussalam,ramadan brunei darussalam,ramadhan brunei darussalam,infaq ramadan 2024 indonesia,infaq ramadan 2024 kemboja,infaq ramadan 2024 malaysia,INFAQ RAMADAN ONLINE,INFAQ RAMADAN TAHUN 2024,infaq ramadhan 2024 brunei darussalam,infaq ramadhan 2024 indonesia,infaq ramadhan 2024 kemboja,infaq ramadhan 2024 malaysia,INFAQ SEDEKAH RAMADAN 2024,INFAQ SEDEKAH RAMADHAN 2024,ramadan 2024,ramadhan 2024,sedekah bulan puasa,fadhilat ramadan,waktu berbuka puasa hari ini,waktu berbuka puasa,tabung infaq ramadan online,tabung infaq ramadhan online,sedekah bulan ramadhan,sedekah di bulan ramadan,sedekah di bulan ramadhan,SEDEKAH IFTAR BUKA PUASA RAMADAN 2024,SEDEKAH IFTAR BUKA PUASA RAMADHAN 2024,sedekah ramadan,sedekah ramadan indonesia,sedekah ramadan kemboja,sedekah ramadan malaysia,sedekah ramadhan,sedekah subuh,sedekah subuh ramadan,sedekah subuh online,tabung derma ramadan,tabung derma ramadhan,wakaf bina masjid,wakaf masjid,WAKAF MASJID 2024,wakaf pembinaan masjid 2024,pahala sedekah ramadan,pahala sedekah ramadhan,infaq kurma ramadan,sedekah kurma ramadan,sedekah berbuka puasa ramadan,infaq berbuka puasa ram
INFAQ,INFAK,SEDEKAH,SUMBANGAN, WAKAF,DERMA,INFAQ RAMADAN,INFAQ RAMADAN 2024,INFAQ RAMADHAN,INFAQ RAMADHAN 2024,BULAN RAMADAN,BULAN RAMADHAN,AMALAN RAMADAN,AMALAN DI BULAN RAMADAN,AMALAN RAMADHAN,AMALAN DI BULAN RAMADHAN,INFAK RAMADAN,INFAK RAMADHAN,SEDEKAH RAMADAN,SEDEKAH, RAMADHAN,SUMBANGAN RAMADAN,SUMBANGAN RAMADHAN,WAKAF RAMADAN,WAKAF RAMADHAN,DERMA RAMADAN,DERMA RAMADHAN,WAKAF BINA MASJID,WAKAF BINA SURAU,SEDEKAH MAKANAN RAMADAN,SEDEKAH MAKANAN RAMADHAN,TAJA KURMA RAMADAN,TAJA KURMA RAMADAN,TAJA BUKA PUASA RAMADAN,TAJA BUKA PUASA RAMADHAN,TAJA BUKA PUASA,TAJA BUKA PUASA RAMADAN,TAJA BUKA PUASA RAMADHAN,SEDEKAH BUKA PUASA,INFAQ BUKA PUASA,INFAK BUKA PUASA,DERMA MAKANAN ORANG MISKIN, DERMA MUSLIM KEMBOJA,SEDEKAH MAKANAN BUKA PUASA,SEDEKAH BERAS,INFAQ BERAS,INFAK BERAS,INFAQ BERAS,INFAQ KEMBOJA,INFAQ DI KEMBOJA BRUNEI DARUSSALAM,BANTU MUSLIM KEMBOJA,INFAQ MAKANAN UMMAH,INFAQ RAMADAN UMMAH
INFAQ,INFAK,SEDEKAH,SUMBANGAN, WAKAF,DERMA,INFAQ RAMADAN,INFAQ RAMADAN 2024,INFAQ RAMADHAN,INFAQ RAMADHAN 2024,BULAN RAMADAN,BULAN RAMADHAN,AMALAN RAMADAN,AMALAN DI BULAN RAMADAN,AMALAN RAMADHAN,AMALAN DI BULAN RAMADHAN,INFAK RAMADAN,INFAK RAMADHAN,SEDEKAH RAMADAN,SEDEKAH, RAMADHAN,SUMBANGAN RAMADAN,SUMBANGAN RAMADHAN,WAKAF RAMADAN,WAKAF RAMADHAN,DERMA RAMADAN,DERMA RAMADHAN,WAKAF BINA MASJID,WAKAF BINA SURAU,SEDEKAH MAKANAN RAMADAN,SEDEKAH MAKANAN RAMADHAN,TAJA KURMA RAMADAN,TAJA KURMA RAMADAN,TAJA BUKA PUASA RAMADAN,TAJA BUKA PUASA RAMADHAN,TAJA BUKA PUASA,TAJA BUKA PUASA RAMADAN,TAJA BUKA PUASA RAMADHAN,SEDEKAH BUKA PUASA,INFAQ BUKA PUASA,INFAK BUKA PUASA,DERMA MAKANAN ORANG MISKIN, DERMA MUSLIM KEMBOJA,SEDEKAH MAKANAN BUKA PUASA,SEDEKAH BERAS,INFAQ BERAS,INFAK BERAS,INFAQ BERAS,INFAQ KEMBOJA,INFAQ DI KEMBOJA BRUNEI DARUSSALAM,BANTU MUSLIM KEMBOJA,INFAQ MAKANAN UMMAH,INFAQ RAMADAN UMMAH

 

0:00
0:00
Scroll to Top